„Az egyetlen módja a közvetlen felelősségvállalásnak a kibocsátásainkért, ha lehetővé tesszük, hogy valahol máshol a világban azzal megegyező mennyiségű káros anyag ne kerüljön a légtérbe. Röviden,
ellentételezzük azt.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

“A karbonsemlegesség az ökológiai fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme.” – (Rampasek, László A.)

Infó

Az önkéntes karbonpiac

Az önkéntes karbon piac - OurOffset - Go Green Live GreenAz önkéntes karbonpiac létrejöttével a magánszemélyek, vállalatok és szervezetek eszközt kaptak a kezükbe a saját csökkentéseiken kívül eső, többlet károsanyag kibocsátásuk ellentételezésére úgy, hogy valós kibocsátás megtakarítást elért projektekből származó karbonkrediteket is felhasználhatnak. Az önkéntes piac működése hathatós eszköz a károsanyag kibocsátással járó energiatermelés visszaszorítására, a megújuló energiatermelés támogatásán keresztül. Az önkéntes piac a kötelező piactól függetlenül működik és úgynevezett karbonkredit egységeket használ fel az ellentételezésekhez.
Ez a piac természeténél és fiatal koránál fogva egyenlőre jóval kisebb a kötelező piacnál, azonban szakértői becslések alapján óriási növekedés várható e szegmensben – 2015-re 450 millió tonna szén-dioxid egyenértéknek megfelelő önkéntes piaci karbonkredit forgalmat jósolnak, ami a mostani 45 millió tonnához viszonyítva óriási 10 szeres fejlődést jelent.

A New York Times szerint a karbonkredit piac az egyik leggyorsabban növekvő különlegesség a pénzügyi szolgáltatások területén.

A karbonkreditekkel való tevékenység egy olyan új utat jelent, amely magában foglalja a fenntartható fejlődést, a zöld technológiákat, megújuló energiát, a technológiai transzfert és mindezeken felül a személyes felelősségvállalását azoknak a tudósoknak, környezetvédőknek, közgazdászoknak és kormányoknak, akik egyetértettek abban, hogy alkalmazni kell a klímaváltozás elleni harcban.

Karbonkredittel a nemzetközi önkéntes piacon, projektfejlesztők, nagykereskedők és brókerek egyaránt foglalkozhatnak. Minősítés szempontjából többféle önkéntes piaci karbonkreditet különböztetünk meg (VER –Voluntary Emission Reduction Unit, azaz minősített kibocsátás-semlegesítési egység). A legnagyobb kereskedelmi értéket itt is, mint a kereskedelem bármely szektorában természetesen a minőség képviseli.

A karbonkrediteknek – független, tanúsításra jogosult szervezetek által kiadott – minősítéssel kell rendelkezniük ahhoz, hogy valós felhasználási értéket képviseljenek. Minősítés és hivatalos regisztráló szervnél történt bejegyzés hiányában a karbonkredit értéktelen és tilos karbon neutralizálási azaz semlegesítési folyamatokban felhasználni.

A karbonkrediteket csoportosíthatjuk az adott “VCU igazolásokat” termelő zöld projekt jellege, lokális hatása és a karbonkreditet minősítő szerv alapján.

1./ A zöld projekt lokális hatása alapján

A minősített karbonkreditek az őket előállító projektek jellegétől függően különböző típusúak lehetnek aszerint, hogy például egy közösség javát szolgáló fejlesztés, egy nagy léptékű megújuló energiaprojekt keretén belül jöttek létre vagy magas szintű technológiai innovációt hordoznak magukban és ezért kevésbé gyakorolnak hatást a kivitelezés környékén élő emberek mindennapjaira.

2./ A zöld projekt jellege alapján (víz, szél, biomassza, erdőmentés, erdősítés, családtervezési stb.)

Az egyik népszerű VER típus a szélerőművek vagy vízerőművek kibocsátás-megtakarítása által keletkezett karbonkreditek; ezek az erőművek a nagymértékű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátás csökkentést jelentős energiatermelési kapacitásuk mellett érik el.

A projektek egy másik típusa a meglévő gyártási és termelési folyamatok megváltoztatása által törekszik a kibocsátás-csökkentésre, emellett hulladék gazdálkodásában és a közvetett szolgáltatások igénybe vételének tekintetében is környezetbarát alapelveket követ (pl. kevesebb kibocsátással járó szállítási módozatok igénybe vétele).

Az ÜHG-k megkötésének egyik formája az elsősorban erdőmentés és erdőtelepítés. Célja, hogy a korábbi – akár helyileg máshol lezajlott – erdőirtásokból eredő hiányt visszatelepítéssel pótolják, ezzel tartva meg az erdővel borított területek arányát. Fontos hozzáadott értéke az erdőtelepítésnek, hogy állatfajok százainak biztosít természetes élőhelyet és ezáltal közvetve a faj fennmaradását is segíti. Illetve a telepítés munkát ad a helyieknek a fakitermelés helyett és ezáltal újabb erdőrészek tarvágása elmarad. Bizonyítottan leghasznosabb és leghatékonyabb módja az ÜHG kibocsátás csökkentésének a nők családtervezés jogának támogatásán keresztül, a népességrobbanás megállítása.

3./Minősítő szerv alapján

Az önkéntes piaci VER egységekre ugyan kevesebb szabályozás vonatkozik és a tanúsítás költségei is jelentősen elmaradnak a kötelező piacon megszokottól, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene szigorú szabványoknak megfelelniük. A karbonkreditek minősítésének természetesen elengedhetetlen feltétele, hogy valódi és mérhető kibocsátás-csökkentést igazoljanak.

A karbonkreditek minősítését különböző szempontok alapján működő minősítő szervek végzik. Lévén, hogy az egyes minősítő szervek eltérő szabványrendszer alapján minősítik a karbonkrediteket, a különböző minősítések különböző értéket képviselnek a piacon. A legelterjedtebb nemzetközi minősítési szabványok a VCS (Voluntary Carbon Standard), a Gold Standard, a SocialCarbon, a QFPC (magyar), és a Plan Vivo standard.

Miért használják a cégek és magánszemélyek az önkéntes piaci karbonkreditet?

Míg magánszemélyek esetében a közös felelősségvállalás szükségességének felismerése az egyik legfontosabb ösztönző erő a kizöldítési folyamat közben, addig a vállalkozások esetében sokkal összetettebbek lehetnek a felhasználás indokai.

A környezettudatos működési elvet valló vállalkozások jellemzően az alapján választják meg karbonlábnyomunk csökkentésének módját, hogy vállalati stratégiájuk megvalósításának szempontjából mi bizonyul leghatékonyabbnak. A karbonkredit nyugdíjazásával megvalósított károsanyag-semlegesítés minden vállalkozás számára egyaránt elérhető és egyszerűen alkalmazható, mondhatni kézenfekvő megoldás.

Gyakori megfontolások cégek karbonkredit felhasználásainak hátterében:

Az önkéntes karbon piac - OurOffset - Go Green Live Green– A vállalat ÜHG-csökkentési célkitűzéseinek teljesítése; főleg, ha a cég saját hatáskörén belüli kibocsátás-csökkentése költséghatékonysági vagy egyéb okokból nem megvalósítható.
– Az esetleges törvényi szabályozások követelményeire való reakció vagy felkészülés.
– Üzleti kockázat csökkentése: a vállalat értékének emelése azon potenciális befektetők szemében, akik egyre inkább kockázatnak tekintik az ÜHG-kibocsátást a közeljövőre jósolt további karbon korlátozások miatt.
– A pozitív környezeti változások támogatása: tiszta energiára épülő technológiát használó projektek finanszírozása a károsanyag-kibocsátással járó energiatermelés visszaszorításának céljából.
– Kommunikációs szempontok: márkaépítés, pozicionálás, a cég termékeinek és szolgáltatásainak megkülönböztetése a versenytársakétól (a karbonsemlegesített termékek akár magasabb, prémium áron is eladhatóvá válnak).
Az önkéntes karbon piac - OurOffset - Go Green Live Green– Külső és belső PR: a környezettudatos működési elv, mint imázs építő erő az üzleti partnerek, a meglévő és leendő munkatársak, a fogyasztók, de még a versenytársak számára is pozitív üzenetet hordoz az adott vállalkozásról.
– Piaci nyomás: a vezető nagyvállalatok egyre inkább elkötelezetté válnak a környezettudatos működés iránt, és gyakran ezt az elvárást támasztják beszállítói láncuk szereplőivel szemben is.
CSR: a vállalat társadalmi felelősségvállalásának kifejezése.

A karbonkredit forgalomból történő kivonása

A kibocsátás-kiegyenlítés folyamatának fontos és elengedhetetlen lépése a karbonkreditek forgalomból történő kivonása a megfelelő regisztráló szervnél. A forgalomból történő kivonásnál a regisztrátor minden esetben feltünteti a karbonkredit felhasználóját (akinek a kibocsátása kiegyenlítésre került), a karbonkredit minősítését, azt, hogy milyen projektből milyen sorszámú karbonkreditek kerültek kivonásra és hogy melyik tanúsító cég minősítette azokat. Ez a lépés biztosítja, hogy a forgalomból kivont kreditek ezután már ne kerülhessenek vissza a forgalomba és ne lehessen egy kreditet többször eladni és felhasználni. A regisztrátor átlátható nyilvántartása biztosítja a rendszer hitelességének egyik sarokkövét.

EnglishHungaryRomania
error: Védett tartalom !