„Az egyetlen módja a közvetlen felelősségvállalásnak a kibocsátásainkért, ha lehetővé tesszük, hogy valahol máshol a világban azzal megegyező mennyiségű káros anyag ne kerüljön a légtérbe. Röviden,
ellentételezzük azt.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

“A karbonsemlegesség az ökológiai fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme.”
(Rampasek, László A.)

 

Legyen karbonsemleges!

Kifejezések

Kifejezések - OurOffset - Go Green Live Green Work GreenKifejezések – fogalmak

Üvegházhatású gázok
A karbon lábnyom a Kyotói Jegyzőkönyvben definiált mind a hat üvegházhatású gázt (ÜHG) figyelemebe veszi, név szerint: szén-dioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), kén-hexafluorid (SF6), hydrofluorkarbonok (HFCk) és perfluorkarbonok (PFCk).

Karbonlábnyom
Egy kifejezés, mely alatt egy személy vagy szervezet teljes – direkt és indirekt – üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátását értjük. Karbonlábnyoma van még a rendezvényeknek, sőt a termékeknek is. Szén-dioxid egyenértékben (CO2e) a legcélszerűbb megadni.

Szén-dioxid egyenérték (CO2e)
Egy tonna CO2 vagy azzal megegyező globális éghajlat-módosító potenciálnak (GWP) – mely a CO2 estében egy, a többi gázra arányosan több – megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz. Ez azt jelenti, hogy az egyes gázok fajlagos üvegházhatása alapján átváltják a tömegüket – az éghajlatváltozás szempontjából legjelentősebb – CO2 tömegre és az átváltott emissziók összege lesz a teljes kibocsátás.

Röviden: Szén-dioxid – egyenérték (CO2e)
Egy tonna szén-dioxid vagy azzal megegyező globális éghajlat-módosító potenciálnak (GWP) megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz. Az a mértékegység, amely által a különböző üvegházhatású gázok összehasonlíthatók egy egység CO2-vel. A CO2e kibocsátás kiszámításakor az adott gáz kibocsátását szorozzuk a 100 év alatti globális felmelegedést okozó potenciáljával (Global Warming Potential, GWP)

Karbonkredit
Az önkéntes karbonpiac kibocsájtási egysége. Az önkéntes karbonkreditek – a kötelező piaci kvótákkal ellentétben – tényleges kibocsájtás-csökkentés révén jönnek létre: olyan minősített, megújuló energiát használó projektek által, amelyek korábban fosszilis energiaforrásokat használtak, vagy olyanok által, amelyek kifejezetten az úgynevezett tiszta energia előállítására jöttek létre, de erdővédelmi és erdőtelepítési, illetve népességrobbanás megállításához kapcsolódó, és megújuló mezőgazdasági projektek is jogosultak kreditkibocsájtásra a valóságos nettó szén-dioxid ki nem bocsájtás vagy megkötés teljesítése esetén.

A karbonkredit kibocsájtási egység igazolja, hogy 1 tonna szén-dioxid vagy azzal egyenértékű egyéb üvegházhatású gáz nem került kibocsájtásra vagy megkötésre került a légkörből. A karbonkibocsájtási egységeket rendszerint múltbeli kibocsátások ellentételezésére szokták felhasználni, de jövőbeli kibocsátásra is feljogosíthatja az egységet megvásárolót.

A karbonkredit a megvásárolt évre vagy évekre vonatkozik és csak egyszer használható fel!

Karbonsemleges
Általánosan elfogadott kifejezés arra, ha valaminek nulla a nettó kibocsátása (például egy szervezetnek vagy egy terméknek). A szervezet vagy a termék, felelős egy bizonyos mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásért. Amennyiben ezt a kibocsátást semlegesíti, akkor elérheti a karbonsemlegességet.

Kibocsátás semlegesítés (carbon offset)
A kibocsátó (magánszemély vagy vállalat) az általa direkt és/vagy indirekt módon kibocsátott CO2e semlegesítésével bízza meg a semlegesítést vállaló felet. A kibocsátó kiválasztja a semlegesítő projektjei közül a számára legszimpatikusabbat, kifizeti a semlegesítés költségét és ettől kezdve a semlegesítést vállaló fél intézi a továbbiakat. Sokféle semlegesítő projekt létezik.
A legjellemzőbbek:
– erdő-telepítés
– erdő-irtás megakadályozása (örök-erdő projektek)
– megújuló energia (szél, nap, geotermikus, biomassza) beruházások megvalósítása
– energiahatékonyságot növelő beruházások támogatása
– erőművek vagy gyárak tüzeléstechnikai átalakítása, hogy kevesebb ÜHG-t bocsássanak ki
családtervezés emberi jogának, eszközének, és oktatásának biztosítása

Mi az offsetek nyugdíjazása?
Amikor a karbon offseteket (a karbonlábnyom kiegyenlítést) leigazolják, a unitokat egy hivatalos nyilvántartási számlára írják a regisztrációs szolgáltatást kínáló közvetítők pl. APX, NYSE Blue, American Carbon Registry és CDC Climat, vagy az OurOffset. Ez után, a unitokkal nem lehet kereskedni, a nyilvántartás nyomon követi a különböző unitok tulajdonjogát.

Ahhoz hogy ténylegesen offszetálva legyenek, a unitokat kötelesek hivatalosan nyugdíjazni, pontosan fogalmazva a forgalomból kivonni a nyilvántartási rendszerben. Ez azt jelenti, hogy véglegesen kivonják őket, és ez után már nem lehet kereskedni velük, csak és kizárólag egyszeri károsanyagkibocsátás, CO2e ellentételezésre, azaz offsetálásra, karbonkiegyenlítésre használható fel! Ez a vezérelv azért létezik, hogy megakadályozzák a csalárd üzérkedést, ahol ugyanazt az offszetált unitot több vásárlónak is eladják.

Adaptáció
Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen természeti, társadalmi és gazdasági hatásaival szembeni fellépés és azokhoz történő rugalmas, tervezett igazodás (az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás).

Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság
Olyan gazdaság, amely működése minimális ÜHG kibocsátással jár és ezt a fosszilis energiahordozók kiváltása, az anyag- és energiatakarékosság és a természetes szén-nyelők megerősítése révén éri el.

Alkalmazkodó-képesség
A helyi társadalmi-gazdasági válaszok „ereje” a klímaváltozásra. (Például a mezőgazdasági alkalmazkodás egy formája az öntözés, mely többek között a mezőgazdasági jövedelmezőségtől függ. Egy másik példa a mobilitás, mely egy lehetséges válasz a városi hőhullámokra). Az élővilág esetében annak lehetősége, hogy a vizsgált rendszer működésének áthangolásával mérsékli a hatások káros következményeit, alkalmazkodik hozzájuk, vagy esetleg előnyére fordítja őket.

Allergének
Olyan anyagok, amelyekkel szemben a szervezet érzékennyé válik, ellenanyagot termel, illetve túlérzékenységi tüneteket (pl. szénanátha, kötőhártya gyulladás, asztma) mutat.

Antropogén hatás
Az emberi tevékenységek által közvetlen vagy közvetett úton kiváltott hatás.

Dekarbonizáció
Az ÜHG kibocsátás intenzitás (egységnyi tevékenységre jutó kibocsátás) csökkentése. Amennyiben a kibocsátás kisebb mértékben növekszik mint a gazdaság, gyenge vagy relatív dekarbonizációról beszélünk. A kibocsátás tényleges csökkentése és a gazdasági növekedés egyidejű megvalósulása az erős vagy abszolút dekarbonizáció.

Desztináció
Fogadótérség, ill. utazási célterület. Turisztikai vonzerőkkel, intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró hely, amit a turista vagy annak egy
csoportja látogatásra kiválaszt, és amit a turisztikai kínálati oldal értékesít.

Éghajlati hajtóerők
A NÉS az éghajlatváltozást meghatározó terhelésként az ÜHG kibocsátását tekinti. Ennek megfelelően a magas széntartalmú gazdaság és az ahhoz tartozó szektorok (energiaipar, a lakossági- és közszféra, az ipar, a közlekedés és a földhasználat) tekinthetők a fő éghajlati hajtóerőknek.

Éghajlati sérülékenység
Az éghajlatváltozás térségi várható hatásait az alkalmazkodó képességgel kombináló komplex mutató, amely figyelembe veszi, az eltérő éghajlati kitettségből, a térségek érzékenységéből fakadó hatások a különböző alkalmazkodóképességű térségekben más – más következményekkel járhatnak.

Élelmiszer-önrendelkezés
Az élelmiszer-önrendelkezés jog arra, hogy emberek, régiók, államok vagy azok uniója maguk határozzák meg mezőgazdasági és élelmiszerpolitikájukat, úgy, hogy közben ne árasszák el dömpingáruval más nemzetek piacát.

Élőfakészlet
Az állományokat alkotó élő fák összes föld feletti fatérfogata kéreggel, gallyal együtt.

Élőfalu (ökofalu, biofalu)
Az ökofalu olyan emberi léptékű, minden jellemzővel rendelkező települést jelent, amelyben az emberi tevékenységek károsodás nélkül építhetők be a természeti világba, méghozzá olyan módon, hogy az elősegíti az egészséges emberi kiteljesedést és sikeresen folytatható a végtelenségig.

Energiaszegénység
A háztartások megfelelő energiaellátásának megfizetésére való képesség hiánya.

Epidemiológia
Az egészséggel kapcsolatos állapotok, jelenségek megoszlásának és az előfordulásukat befolyásoló tényezőknek a vizsgálata egy adott népességcsoportban (populációban) azzal a céllal, hogy eredményeit felhasználja az egészséggel kapcsolatos problémák megoldásához.

Erózió
A talajpusztulás egyik formája. Lényege a talajok anyagának mechanikai rombolása víz (víz erózió), vagy szél által (defláció). A szállító közeg a talaj részecskéit egy adott területről elhordja és egy másik területre szállítja.

ETS
Az Európai Unió által kidolgozott, 2005 elején működésbe lépett, kötelező érvényű kibocsátáskereskedelmi rendszer a világ első nemzetközi, vállalati szintű, korlátozások és kereskedelem egyidejű alkalmazásán alapuló rendszere, amelynek keretében a szén-dioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó kvótákat határoznak meg.

Fenológia
Az élőlények egyedfejlődésében bekövetkező szakaszokat, az ún. fenofázisokat vizsgálja. Növényeknél leggyakrabban megfigyelt fenofázisok pl. a virágzás kezdete, a teljes virágzás, a termésérés kezdete stb.

Földhasználat
A mezőgazdasági hasznosítású földterületek művelési ágak szerinti nagyságáról, összetételéről; az üvegház és fólia alatti termelés nagyságáról, összetételéről, a szántóterület hasznosításáról ad információt.

Geológiai formáció
A kőzetrétegtan alapvető egysége. Meghatározott körülmények között keletkezett kőzetösszlet, amely térképezhető, esetenként számos kőzetrétegből állhat, melyek hasonló kőzettani, fácies vagy egyéb tulajdonságokkal rendelkeznek.

Intermodalitás
A különböző közlekedési módok egymáshoz kapcsolása egy utazási láncon belül (például a P + R esetében parkolás és közösségi közlekedés összekapcsolása)

Invázió (invazív)
Egy adott területen nem őshonos növény- és állatfajok fajok gyors elterjedése, melyet általában a környezeti feltételekben bekövetkező tartós és kiterjedt változások váltanak ki.

Ipari ökológia vagy ipari szimbiózis
Különböző iparágak összekapcsolására vonatkozó szemlélet, amely az anyagnak és az energiának a természetes ökoszisztémákban megtalálható körforgását honosítja meg az ipari folyamatokban. A nyersanyagtól a végtermékig vezető lineáris termelési folyamatokat visszacsatolások révén olyan körfolyamatokká alakítja, amelynek keretében az egyik folyamat hulladékát egy másik termelési
folyamat használja fel nyersanyagként.

KFI ökoszisztéma
Olyan – egymást kiegészítő – kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek, melyek egységes rendszert alkotva hoznak létre hozzáadott értéket.

Klímatudatosság
Olyan gondolkodásmód vagy döntési, tervezési mechanizmus, mely a cselekvés előkészítésekor figyelembe veszi az éghajlatváltozás tényét, várható kockázatait, illetve hatásait a cselekvőre. Tényleges tevékenységeit az egyén, csoport vagy intézmény úgy alakítja ki, hogy e kockázatok várható negatív hatásait minimálisra csökkentse a maga számára; továbbá tevékenységével minél kevésbé gyorsítsa az éghajlatváltozás folyamatát vagy lehetőség szerint lassítsa azt.

Komodalitás
A közlekedési ágak aktív együttműködése, a különböző közlekedési módoknak az optimális közlekedési rendszer kialakítása érdekében történő leghatékonyabb együttes alkalmazása. Például a RoLa (gördülő országút) egy kommodalitási eszköz, azáltal, hogy a kamionok szállítása vasúton történik.

Mitigáció
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, az éghajlatváltozás hatásainak megelőzése, mérséklése érdekében.

Nyelő
Azon létesítmény, valamint maga a biomassza, amely valamilyen üvegházhatású gázt, aeroszol részecskét vagy azok képződését előidéző anyagot képes megkötni a légkörből.

Participatív tervezési eljárás (közösségi)
A részvételen (participáción) alapuló közösségi tervezés kulcseleme a helyi érintettek, közösségek aktivizálása és bevonása egy közös jövőkép és stratégia tervezés kialakításába, oly módon, hogy az valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit és szempontjait.

Regionális éghajlati modell
Fizikai alapja a globális modellekéhez hasonló, a számításokat viszont egy kisebb területre (ún. korlátos tartományra) végzik el, ezáltal jelentősen megnövekedhet a modell felbontása (jelenleg 10 – 25 km). A modell számára a kezdeti feltételeken túl határfeltételeket is meg kell adni, mellyel figyelembe vehetjük a tartományon kívül zajló folyamatokat.
A határfeltételeket leggyakrabban globális modellek szolgáltatják.

Szén-dioxid – leválasztás és – tárolás (CLT)
A nagy léptékű, pontszerű kibocsátásokból (például ipari létesítmények, erőművek) eredő szén-dioxid leválasztására, sűrítésére, szállítására, majd a megfelelő helyen a föld alá sajtolására kifejlesztett technológiák láncolata.

Területi differenciáltság
Bármely körülmény, adottság térben különböző előfordulása.

Üvegházhatás
A légkör alsó rétegének felmelegedése annak következtében, hogy a rövidhullámú napsugárzás jelentősebb elnyelődés nélkül hatol keresztül a légkörön és a Föld felszínén nyelődik el. Ugyanakkor a felszín hosszúhullámú (infravörös) sugárzását lényegesen nagyobb mértékben elnyeli a légkör, ezáltal visszatartva a hőt.

Városi hősziget
A mesterséges burkolatok több energiát nyelnek el, s ezért több energiát adnak át a felettük lévő légrétegeknek is, mint a természetes növényzettel borított területek. A vízszintes és függőleges irányban egyaránt sok mesterséges burkolattal (aszfalt, beton) rendelkező településeken magasabb hőmérsékletek alakulnak ki a környező természetes felszín-borítottságú területekhez képest.

Vektorok
A környezet egészségügy területén, a gerinces gazdaszervezetek között, a fertőző kórokozó átvitelére képes gerinctelen állatok.

EnglishHungaryRomania