„Az egyetlen módja a közvetlen felelősségvállalásnak a kibocsátásainkért, ha lehetővé tesszük, hogy valahol máshol a világban azzal megegyező mennyiségű káros anyag ne kerüljön a légtérbe. Röviden,
ellentételezzük azt.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

“A karbonsemlegesség az ökológiai fenntarthatóság megkerülhetetlen eleme.” – (Rampasek, László A.)

Infó

A Tudósok figyelmeztetése mozgalom résztvevőjeként közzéteszem a most megjelent A klíma állapotáról szóló 2023-as jelentést (.PDF): ‘Ismeretlen területre lépve’, amely a bolygó életjelenségeinek frissített értékelését tartalmazza, valamint átfogó politikai ajánlásokat is tartalmaz. (Lásd a 15 484 aláíró teljes listáját (.PDF)).

A dokumentumot azzal kezdjük, hogy “A Föld bolygó élete ostrom alatt áll”. Tehát nagyon aggódunk az éghajlat állapota miatt.

A bolygó életjelenségeinek frissített értékelése 2023

A Tudósok figyelmeztetése mozgalom részeként, mint csoport, folytattuk a Tudósok figyelmeztetése cikkek közzétételét. Az újonnan megjelent cikkek a következők:

Néhány idézet a jelentésből
Az éghajlat állapotáról szóló új jelentés elemzi a közelmúlt hőmérsékleti, jég- és egyéb rekordjait, bemutatva, hogy “most egy eddig ismeretlen területen vagyunk.” “Ismeretlen területre lépünk az éghajlati válsággal kapcsolatban, olyan helyzetbe, amelynek még soha senki nem volt első kézből tanúja az emberiség történetében.” “Az éghajlati vészhelyzetet nem csupán elszigetelt környezeti problémaként, hanem rendszerszintű, egzisztenciális fenyegetésként kell szemlélnünk.” (Az éghajlat helyzetéről szóló 2023. évi jelentés: doi.org/10.1093/biosci/biad080.)

“A Föld bolygó élete ostrom alatt áll. Most egy feltérképezetlen területen vagyunk. A tudósok már több évtizede folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy a jövőben szélsőséges éghajlati viszonyok fognak uralkodni, mivel a globális hőmérséklet emelkedik, amit a káros üvegházhatású gázokat a légkörbe kibocsátó emberi tevékenység okoz. Sajnos az idő lejárt. Most látjuk, hogy ezek a jóslatok beigazolódnak, mivel az éghajlati rekordok riasztó és példátlan sorozata megdől, ami a szenvedés mélységesen elszomorító jeleneteit okozza. Az éghajlati válsággal kapcsolatban ismeretlen területre lépünk, olyan helyzetbe, amelynek az emberiség történetében még soha senki nem volt első kézből szemtanúja.

A jelen jelentésben a bolygó életjeleinek és az éghajlatváltozás lehetséges mozgatórugóinak sokszínűségét, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos válaszlépéseket mutatjuk be, amelyeket először Ripple, Wolf és munkatársai (2020) mutattak be, akik éghajlati vészhelyzetet hirdettek, és amelyeket most már több mint 15 000 tudós írt alá. A tendenciák új, minden idők éghajlattal kapcsolatos rekordjait és az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák mélyen aggasztó mintáit tárják fel. Ugyanakkor arról számolunk be, hogy az emberiség minimális előrelépést tett az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Tekintettel ezekre az elszomorító fejleményekre, célunk, hogy az éghajlattal kapcsolatos tényeket és politikai ajánlásokat közöljük a tudósokkal, a politikai döntéshozókkal és a nyilvánossággal. Nekünk, tudósoknak és intézményeinknek erkölcsi kötelességünk, hogy világosan figyelmeztessük az emberiséget minden lehetséges egzisztenciális fenyegetésre, és vezető szerepet vállaljunk a cselekvésben. Ez a jelentés az éghajlati válság helyzetéről szóló, tömör és könnyen hozzáférhető éves frissítések sorozatunk része.”

Forrás: ClimeNews

A 6. cikk kétféle szén-dioxid-kibocsátási egységet hoz létre – mit jelent ez az üzleti életben?

A szén-dioxid kibocsátási egységek felhasználása

A szén-dioxid kibocsátási egységek felhasználása az üvegházhatású gázok kibocsátásának vállalati csökkentésére mindig is bonyolult volt, és a 6. cikk elfogadása a COP26 konferencia eredményeként nem tette egyszerűbbé a dolgokat.

Mi volt a 6. cikkel kapcsolatos megállapodás két legfontosabb fejleménye? Az egyik, hogy létrehoztak egy munkacsoportot, amelynek feladata a Tiszta Fejlesztési Mechanizmus (Clean Development Mechanism, az ENSZ által 2006-tól működtetett szén-dioxid kompenzációs rendszer) által meghatározott addicionalitás koncepciója körüli kérdések aktualizálása és kezelése. Másodszor, a kettős elszámolás kérdésének megoldása egy olyan kiigazítási folyamat létrehozásával, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy más nemzetek kibocsátáscsökkentési projektjeit finanszírozzák, amelyek beszámítanak a saját nemzeti szinten meghatározott hozzájárulásaikba (NDC).

A felszínen az országok között a szén-dioxid-kibocsátásról kötött megállapodások lényegtelennek tűnhetnek a saját belső céljaik érdekében kompenzációval foglalkozó vállalkozások számára. Leültem Hugh Salway-jel, a World Wildlife Fund által a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési projektek tanúsítására létrehozott szabványügyi szervezet, a Gold Standard környezetvédelmi piacokért felelős vezetőjével, hogy megértsük, hogyan működnek majd a 6. cikk értelmében a magánfinanszírozású szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési projektek, milyen változások várhatók a szén-dioxid-kibocsátási egységek esetében, és hogyan érintheti ez a hitelesítéssel és szabványosítással foglalkozó szervezeteket.

Ezt az interjút az érthetőség kedvéért szerkesztettük és tömörítettük.

Jesse Klein: Mit jelent a 6. cikk a kibocsátási egységek vásárlásában részt vevő vállalatok számára?

Hugh Salway: A 6. cikk arról szól, hogy az egyik ország kibocsátáscsökkentést akar vásárolni egy másik országtól, hogy azt a saját céljához használja fel. Egyetért azzal, hogy a kormányokon kívül más szervezetek is felhasználhatják a kibocsátáscsökkentéseket. A fogadó országnak pedig ezekért is kiigazítást kell végeznie. És ez az a pont, ahol [a vállalkozások számára] ez már számít.

Két eset van. Ezekről rejtélyes nyelven beszélnek [a 6. cikkben]. Az egyik eset az, amikor egy kormány beleegyezik abba, hogy az elért kibocsátáscsökkentéseket a légitársaságok felhasználhatják a [nemzetközi légi közlekedés szén-dioxid-kiegyenlítési és -csökkentési rendszere] keretében. A másik eset pedig az önkéntes piac. Tehát egy kormány beleegyezhet abba, hogy az országában elért kibocsátás-csökkentést egy vállalat felhasználhatja a vállalati cél eléréséhez. A fogadó kormány pedig nem számítja be ezeket a kibocsátáscsökkentéseket a saját nemzeti fejlesztési céljába. A vállalatnak egyedi követelése van. Ezek az ő tulajdonukban vannak, és a csökkentéseket nem számítják bele a fogadó kormány NDC-jébe. Ez kizárólag a vállalatot illeti meg, és a vállalatnak kell felhasználnia és igényt tartania rá. Tehát ez az a pont, ahol ez számít.

Klein: Hogyan működnének a karbonkredit projektek a 6. cikk alapján?

Salway: A gyakorlatban lennének olyan projektek, amelyek karbonkrediteket termelnek, és a kormánynak semmi köze a finanszírozáshoz. De a további lépés az lenne, hogy a projekt a kormányhoz fordulhatna, engedélyező levelet kérve, ami azt jelentené, hogy a kormány beleegyezik abba, hogy ezeket a krediteket nem számítja bele a nemzeti kibocsátáscsökkentési tervébe, és kiigazítja a kibocsátási jelentéseit.

Úgy gondolom, hogy lesz néhány ország, amelyik elég gyorsan lép, és úgy alakítja ki magát, hogy így sok befektetést kaphat. Lesznek olyan intézményi folyamataik, amelyekkel elfogadhatják az engedélyeket, a kérelmeket és a leveleket.

A 6. cikk lehetővé tette a fogadó országok számára, hogy megállapodjanak az önkéntes szén-dioxid-piacon felhasználandó kreditek megfelelő kiigazításairól. De biztosított egy olyan helyet is, ahol ezt nem teszik meg.

Lesznek olyanok, akiknek nincs meg a kapacitásuk, vagy egyszerűen úgy döntenek, hogy nem teszik meg. Mert a [6. cikk] megteremti a vállalatok számára a 6. cikk szerinti kreditek vásárlását, de nem ez az egyetlen mód, ahogyan ezt megtehetik. Nem kell, hogy bármi köze legyen a 6. cikkhez; ettől még lehet projektet indítani, és a krediteket be lehet számítani a fogadó ország nemzeti fejlesztési tervébe.

Klein: Mi a helyzet a hitelekkel való kereskedéssel?

Salway: A Gold Standard és a Verra rendszerében lesznek olyan hitelek, amelyekkel kapcsolatban a fogadó országok beleegyeztek, hogy kiigazításokat végezzenek [és a 6. cikk hatálya alá tartoznak], és mindkettőnknek lesznek olyanok is, amelyekkel kapcsolatban nem. A különbség abban rejlik, hogy hogyan lehet őket felhasználni. Csak a 6. cikk alapján kiigazított krediteket lehet felhasználni egy másik ország nemzeti fejlesztési céljára.

Mindenki egyetért abban, hogy lehet olyan krediteket vásárolni és felhasználni, amelyeket kiigazítottak, és lehet olyan krediteket felhasználni, amelyeket nem igazítottak ki az önkéntes szén-dioxid-piacon. Amiben az emberek nem értenek egyet, az az, hogy mit lehet mondani az egyes esetekben. Mindkettőt használhatjuk-e arra, hogy szén-dioxid-semlegesnek mondjuk magunkat? Van különbség a kiigazított és a nem kiigazított kreditek között? A 6. cikk erre nem adott választ. Megadta a keretet, amelyben mindkét típus létezik, de azt nem mondta meg, hogy mire lehet őket használni.

Lesznek olyan, vállalkozások által finanszírozott projektek, amelyek a 6. cikk alapján engedélyezett hiteleket termelnek, ahol a fogadó ország kiigazítást hajt végre, majd egyszer, amit nem engedélyeznek. És azok esetében, amelyek nem lesznek engedélyezve, az ilyen projektek hatása beleszámít a fogadó ország nemzeti fejlesztési tervébe. És ez jó; a vállalatok segítenek egy országnak abban, hogy teljesítse a nemzeti fejlesztési célját. Tehát, ha az elszámolás jól működik, az országok ténylegesen segíteni fognak egy országnak abban, hogy túlteljesítse azt, amire [a Párizsi Megállapodásban] kötelezettséget vállalt. Még mindig nagy a szakadék a kormányok által vállaltak és az 1,5 Celsius-fokos cél között. Így a vállalatok, amelyek olyan intézkedésekbe fektetnek be, amelyeket nem számítanak bele a nemzeti fejlesztési tervekbe, segítenek betölteni ezt a rést.

Klein: Mit jelent a 6. cikk az olyan szabványok számára, mint a Gold Standard és a Verra?

Salway: A következő évtizedben szerintem a többi szabvány használata sokat fog változni. A régi rendszerben a kormányok csak a CDM-et használhatták, mást nem igazán. Míg az új rendszerben a kormányok nagyon rugalmasan dönthetnek arról, hogy hogyan szereznek krediteket a céljaik eléréséhez. Már van egy partnerségünk a svéd kormánnyal, amelynek keretében a tervek szerint a 6. cikk szerinti nemzetközi egységek megszerzésének legalább egy részében az Gold Standardot fogják használni.

Olyan szakaszba lépünk, amikor a szabványokat már nem csak az önkéntes piacon fogják használni, hanem a kormányok is alkalmazni fogják a megfelelési és adórendszereknél. A 6. cikken kívül továbbra is lesznek olyan intézkedések, ahol nem történik engedélyezés. De úgy gondolom, hogy egyre inkább azt látjuk majd, hogy a 6. cikk alapján egyre több intézkedés történik majd. Tehát lesznek engedélyek és kiigazítások, és a kormányok olyan szabványokat használnak, mint mi. Így ahelyett, hogy az önkéntes piac és a megfelelési piacok elszigetelődnének egymástól, egyfajta nagyobb szén-dioxid-kibocsátási egységet kapunk, amely az összes ilyen különböző piacon felhasználható. És szerintem ez jó. Ez lehetővé teszi a skálázást, mivel a kreditek különböző célokra használhatók fel.

Klein: Hogyan befolyásolja a tiszta fejlesztési mechanizmus új változatának kidolgozása a már létrehozott szabványokat?

Salway: A CDM továbbfejlesztése lesz az ENSZ új mechanizmusa, amely az ott elkövetett hibákból tanulva. Van néhány dolog, amit mi, a Gold Standard, mindenképpen frissítenénk, függetlenül attól, hogy [egy új CDM] bevezetésre kerül. Biztosítanunk kell, hogy az alapértékek figyelembe vegyék az országok által bevezetett politikákat. Másképp fogjuk vizsgálni az addicionalitást. Tehát biztosítjuk, hogy a tevékenységek kiegészítik az országok által létrehozott politikákat. Ezek tehát amúgy is megtörténtek volna. De mivel [az új CDM] már létezik, és ha sikeres lesz, és sokan elfogadják, úgy gondolom, hogy meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen típusú megközelítéseket alkalmaznak az új mechanizmus keretében, és ahol lehet, összehangoljuk azokat.

Klein: Mit nem tett meg a 6. cikk?

Salway: Az egyik nagy kérdés, amelyre az önkéntes piac a 6. cikkre várta a választ, az volt, hogy minden a 6. cikk alá fog-e tartozni, vagy semmi köze nem lesz a 6. cikkhez. És erre nem igazán kaptunk választ. A 6. cikk lehetővé tette a fogadó országok számára, hogy megállapodjanak az önkéntes szén-dioxid-piacon felhasználandó kibocsátási egységek megfelelő kiigazításairól. De biztosított egy olyan helyet is, ahol nem teszik. Tehát még több munkát kell végezni, hogy megvizsgáljuk az ilyen állításokkal kapcsolatos kérdéseket. Mit mondhatnak a vállalatok hitelesen a kreditekről, amikor különböző forgatókönyvek szerint vásárolnak? Nem adta meg az emberek által kért teljes körű választ, de ez soha nem is volt lehetséges. Nem ez a feladata. Így tehát a nemzetközi tárgyalásokon kívül még több munkát kell végezni, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk.

Forrás: GreenBiz | Jesse Klein

Pánikba esett lovak, amikor futótűz közeledett az ausztráliai Canberra közelében 2020 februárjában.
Fotó: Getty Images

A klímavészhelyzet kihirdetése és néhány ígéretes fejlemény ellenére a cselekvés iránti igény még sürgetőbbé vált!

„A tudósok figyelmeztetése a klímaveszélyről” egyéves évfordulója. Miközben a klíma gyorsabban változik, mint azt a legtöbb tudós várta, és sokuk aggódik. A klímaváltozás káros hatásai sokkal súlyosabbak, mint várták, és már a bioszférát és az emberiséget is fenyegetik.

A tudósok arra jutottak, hogy a klímakatasztrófa a Föld jelentős részét lakhatatlanná teheti, a magas kibocsátások, a pozitív visszacsatolások és a közelgő klimatikus fordulópontok okán.
Noha a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lezárások 2020-ban 7 százalékos CO2 kibocsátás-csökkenést eredményeztek, nem valószínű, hogy tartós lesz, mivel nem volt jelentős változás az energiatermelés terén.
Aggasztó, hogy egy nagyobb iparosodott ország sem tesz eleget a Párizsi Klímaegyezmény szerinti 1,5°C-os követelményeknek. Ehelyett számos fejlett ország viselkedése (beleértve az USA-t), a több, mint 3°C-os hőmérséklet-emelkedés irányába mutat (ami katasztrofális lenne).

A mai napig 33 ország 1859 joghatósága adott ki klímaveszélyhelyzet nyilatkozatokat, amelyek több mint 820 millió emberre vonatkoznak.

2020 januárjában elmondhatatlan emberi szenvedésre figyelmeztettünk a World Scientists ’Warning of Climate Emergency címet viselő jelentésben, amelyen 153 országból több mint 11 000 tudós írta alá a megjelenés pillanatában. Világtudósok Szövetségeként továbbra is gyűjtjük a tudósok aláírásait, jelenleg több mint 13 700 aláíróval. Cikkünkben olyan grafikonokat mutattunk be, amelyek a nagyon aggasztó éghajlatváltozási trendek létfontosságú jeleit mutatják be, az emberiség kevés előrelépéssel. Ezen tendenciák és a tudósok erkölcsi kötelessége alapján

„egyértelműen figyelmeztetni kell az emberiséget minden katasztrofális fenyegetésre”

és

„elmondani úgy, ahogy van”

klímavészhelyzetet hirdettünk és politikai javaslatokat teszünk. Hat átalakító változásra szólítottunk fel, hat lépésre, beleértve az energiát, a rövid életű légszennyező anyagokat, a természetet, az ételt, a gazdaságot, és a népességet. A gondolatvezetők rövid videóbeszélgetése már elérhető a hat lépésről.

 

2021-ben széleskörű mobilizációra lesz szükség ahhoz, hogy megfelelő választ adjunk a klímaválságra, beleértve azt, hogy többet érjünk el a klímaváltozás enyhítésének hat területén.

1. Energia. A fosszilis tüzelőanyagok kiiktatása a fő prioritás. Ezt el lehet érni egy többrétű stratégiával, mint a megújulókra való áttérés (pl. napenergia, szélenergia), a takarékosság növelése, valamint a karbonadó kivetése révén, ami elég nagy a fosszilis tüzelőanyagok használatának visszaszorításához.

2. Rövidéletű ÜHG-k. A metán, a korom, a freonok és más rövidéletű ÜHG-k kibocsátásának gyors csökkentése életbevágó. Ez képes drasztikusan lecsökkenteni a rövidtávú melegedést, ami egyébként nehéz volna. Konkrétan a szemétlerakók és az energiaszektor metánkibocsátásának csökkentése (metán), a fejlett tűzhelyek terjesztése (korom), valamint jobb hűtőgáz-kezelés révén (freonok).

3. Természet. Vissza kell állítani, és meg kell védeni a természetes ökoszisztémákat (pl. erdők, mangrove-erdők, lápok, rétek), hogy megköthessék a szén-dioxidot. A trópusi és a sarkköri erdők pusztítása különösen káros a klímára. A stratégiai erdei karbonraktárak védettségének növelésének prioritást kell élveznie. Az ökoszisztéma-szolgáltatások fizetőssé tételére vonatkozó programok igazságos módja lehet a természetes ökoszisztémák védelmének.

4. Élelmiszer. A növényalapú táplálkozásra való áttérés (főleg a marhahús elhagyása) jelentősen csökkentené a metán-, és egyéb ÜHG-kibocsátást. Emellett mezőgazdasági területeket szabadítana fel potenciális újraerdősítésre (lásd: Természet lépés). A szántást is célszerű minimalizálni a talaj karbonmegkötőképességének növelése érdekében. Az állattartás támogatását csökkenteni kell, a környezetebarát húspótlók fejlesztésének támogatását pedig növelni. Az élelmiszerhulladék csökkentése is fontos, mivel az étel jelentős része kárba vész.

5 Gazdaság. Át kell térnünk egy karbonsemleges gazdaságra, ami figyelembe veszi a bioszférától való függőségünket. Az ökoszisztémák profitért történő kiaknázását meg kell állítani a hosszútávú fenntarthatóság érdekében. Ehhez az ökológiai közgazdaságtanra való áttérésre van szükség. Addig is hasznos lehet a fosszilis tüzelőanyagok állami támogatásának csökkentése, valamint a beléjük történt befektetések átcsoportosítása (divestment).

6. Népesség. A világnépesség naponta több, mint 200 000-rel nő, amit stabilizálni kell, majd fokozatosan le kell csökkenteni, a lányok és nők oktatásának támogatása és az önkéntes és ingyenes családtervezési szolgáltatások elérhetővé tétele révén. (Emberi jogi megközelítés.)


Egymásra épülés és szinergia

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a felsorolt 6 terület klímaváltozás ellen szükséges lépései a következők:

    1. Népesség
    2. Élelmiszer
    3. Természet
    4. Gazdaság
    5. Energia
    6. Rövidéletű ÜHG-k

az alábbiak miatt.

Ezek a lépések egymás hatását erősítik, és együtt egy fenntartható jövőt tesznek lehetővé. A klímavédelem mellett számos egyéb előnyük van. Például az emberi népesség stabilizálása elősegíti a klímaadaptációs képességet akár még a terméshozamok csökkenése esetén is. Hasonlóan a növényben gazdag táplálkozásnak egészségügyi előnyei is lehetnek.
Sőt, a föntebbi lépések az itt ismertetett sorrendben igazából egymásra épülnek. Más szóval, egy adott lépés megtétele nélkül az utána következőkkel kapcsolatos erőfeszítések szélmalomharcnak bizonyulnának, a kitűzött célok pedig elérhetetlenné válnának.

Kihívások, nehézségek

A második lépés kapcsán azt látjuk, hogy a fejlődő országokban épp, hogy nő a húsfogyasztás. A negyedik lépés esetén felmerülhet az aggodalom, hogy a mindenkori gazdasági és politikai hatalomnak nem áll érdekében megváltoztatni az őket jól szolgáló rendszereket.
Az ötödik kapcsán pedig nem szabad megfeledkezni arról, hogy a megújuló energiaforrások jellemzően csak áramtermelésre alkalmasok, ami az összenergia-fogyasztás 15%-át teszi ki. Valamint a nettó energiáról sem, amit figyelembe véve kiderül, hogy a megújulók tárolókapacitásokkal együtt mostani állapotában alkalmatlanok arra, hogy egy modern civilizációt üzemeltessenek, illetve még nem gazdaságosak. A karbonadó bevezetése valószínűleg hatásos, de gazdasági téren ugyanazt az eredményt éri el, vagyis megdrágulna az energia, és így az élet.

Két út áll előttünk

A civilizációnk vagy a felismerhetetlenségig megváltozik a fenntarthatóság elérése érdekében, vagy összeomlik. Akárhogyis, néhány évtizeden belül ez a civilizáció, ahogy ismerjük, már nem lesz. Hatalmas változásokra kell tehát felkészülnünk.
Aki bízik benne, hogy az ENSZ eléri, hogy a fenntarthatóság elérése érdekében a gazdasági és politikai vezetők feladják anyagi és hatalmi törekvéseiket, az átlagemberek pedig elfogadják, hogy egyszerűbb életet kell élniük, az kezdje magával a változást. Számolja ki a saját ökolábnyomát, és a kalkulátorral való kísérletezés során találja meg azt az életstílust, amivel 1,6 alá tudja szorítani a fejenkénti ökolábnyomát. (Sőt, inkább 1,0 alá, mert az ökolábnyom-számítás saját bevallásuk alapján is túl optimista.)
Akinek ez nem megy, vagy szkepszissel viszonyul az egészhez , annak érdemes fölkészülnie a civilizációs összeomlásra (pl. nagy kert, túlélési praktikák, közösségek szervezése, nonprofit közösségi vállalkozások, teljes fedezetű helyi pénz, stb.).


2020 decemberében az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres azt kérte, hogy minden nemzet hirdesse ki a „klímavészhelyzetet”. Ezért arra utasítom Magyarország kormányát, hogy hirdessen ki “klímaveszélyhelyzetet” úgy, hogy a parlament azt elfogadja az éghajlatváltozás mérséklésének jelentős finanszírozásával együtt, és minden elé helyezi.

Egy évvel ezelőtt aggódtunk az éghajlatváltozás mérséklésében elért haladás miatt. Most már riasztunk, mert a megfelelő előrelépés nem sikerült. A magyar kormány a “klímavészhelyzet” bevezetésére vonatkozó javaslatot 2020-ban eltemette, helyette akciótervet tett le az asztalra és gazdasági növekedést ígér.

Vannak azonban reménykeltő események. A fiatalok több mint 3500 helyen folytatták a globális éghajlati sztrájkokat, sürgős cselekvésre szólítva fel a kormányokat. A Black Lives Matter mozgalom mély társadalmi igazságtalanságot és egyenlőtlenséget hozott a társadalmi és a gazdasági rendszereink felszínére. A hat terület mindegyikében gyors előrehaladás érhető el, ha mostantól fogva figyelembe vesszük a prioritásokat, és az éghajlati igazságosság összefüggéseinek figyelembevételével kerülnek kialakításra, mivel a klímaváltozás mélyen erkölcsi kérdés is. De ez csak akkor lehetséges, ha azok, akik a legnagyobb éghajlati kockázatokkal szembesülnek, segítenek a válaszok kialakításában, beleértve az őslakosokat, a nőket, a fiatalokat, a színes bőrűeket és az alacsony jövedelműeket. Az agresszív átalakító változás, ha holisztikusan és méltányosan van kialakítva, felgyorsítja a széles alapú helyreállító intézkedéseket és elkerüli a legsúlyosabb klímavészhelyzetet. Társadalmunk fennmaradása, amint tudjuk, ettől a példátlan változástól függ.

Rampasek, László A.

Forrás: William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Phoebe Barnard, William R. Moomaw 2021. január 6-án

 

EnglishHungaryRomania
error: Védett tartalom !